Chăm sóc Phục hồi nhanh sau sinh
 • Liệu trình: 5 - 10 buổi
 • Thời gian: 70 phút
 • Số nhân viên: 1
 • Giá buổi lẻ: 380.000VNĐ
Chăm sóc Săn chắc chuyên sâu sau sinh
 • Liệu trình: 15 - 20 buổi
 • Thời gian: 80 phút
 • Số nhân viên: 1
 • Giá buổi lẻ: 540.000VNĐ
Chăm sóc Săn chắc đẹp da sau sinh
 • Liệu trình: 15 - 20 buổi
 • Thời gian: 80 phút
 • Số nhân viên: 1
 • Giá buổi lẻ: 580.000VNĐ
Chăm sóc Cổ truyền sau sinh
 • Liệu trình: 15 - 20 buổi
 • Thời gian: 90 phút
 • Số nhân viên: 1
 • Giá buổi lẻ: 780.000VNĐ
Chăm sóc Toàn diện sau sinh
 • Liệu trình: 15 - 20 buổi
 • Thời gian: 120 phút
 • Số nhân viên: 2
 • Giá buổi lẻ: 980.000VNĐ