Mẹ Bầu Thư Giãn
 • Liệu trình: 9
 • Thời gian: 100 phút
 • Số nhân viên: 1
 • Giá buổi lẻ: 380.000VNĐ
Mẹ Bầu Khỏe Đẹp
 • Liệu trình: 9 bước
 • Thời gian: 120 phút
 • Số nhân viên: 1
 • Giá buổi lẻ: 540.000VNĐ
Mẹ Bầu Quyến Rũ
 • Liệu trình: 9 bước
 • Thời gian: 150 phút
 • Số nhân viên: 1
 • Giá buổi lẻ: 780.000VNĐ
Mẹ Bầu Thanh Tẩy Sáng Da Toàn Thân
 • Liệu trình: 9 bước
 • Thời gian: 60 phút
 • Số nhân viên: 1
 • Giá buổi lẻ: 350.000VNĐ